Tiêu chuẩn ISO cho ngành container vận chuyển

  • ISO là gì?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ phát triển và công bố các tiêu chuẩn cho các ngành khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, quản lý chất lượng và quản lý môi trường, cùng các ngành khác. ISO được thành lập vào năm 1947 và có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Nó có thành viên của hơn 160 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia từ các quốc gia trên thế giới.

Nhiệm vụ của ISO là phát triển và công bố các tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp cho những thách thức toàn cầu. Các tiêu chuẩn do ISO phát triển được thiết kế dựa trên sự tự nguyện và đồng thuận, đồng thời cung cấp ngôn ngữ kỹ thuật chung và cơ sở hợp tác giữa các quốc gia và ngành khác nhau.

Các tiêu chuẩn ISO được chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác sử dụng để đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và an toàn trong các sản phẩm, dịch vụ và quy trình. Việc sử dụng các tiêu chuẩn ISO cũng có thể giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao danh tiếng của họ.

  • Tiêu chuẩn ISO cho ngành container vận chuyển là gì?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã thiết lập một số tiêu chuẩn cho ngành vận chuyển container, bao gồm:

        ISO 668: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kích thước và các yêu cầu khác đối với các container vận chuyển hàng hóa thông dụng. Tiêu chuẩn này đề cập đến các loại thùng chứa có nhiều loại và kích cỡ khác nhau, bao gồm thùng chứa khô, thùng chứa khúc xạ và thùng chứa dạng bình.

        ISO 1496: Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật cho hàng loạt container vận chuyển hàng hóa, bao gồm kích thước, xếp hạng và các yêu cầu khác. Nó bao gồm các container có chiều dài tổng thể tối đa lên tới 30 mét và chiều rộng tối đa 2,60 mét.

        ISO 1161: Tiêu chuẩn này xác định các phụ kiện góc của container vận chuyển hàng hóa, bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế, độ bền và thử nghiệm của chúng. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các kết nối giữa các phụ kiện ở góc với các trụ góc dưới cùng và trên cùng của công-te-nơ.

        ISO 6346: Tiêu chuẩn này xác định mã hóa, nhận dạng và đánh dấu các container vận chuyển hàng hóa. Nó bao gồm các dấu hiệu phải được đặt trên thùng chứa, bao gồm mã của chủ sở hữu thùng chứa, số sê-ri, kích thước và loại thùng chứa.

Các tiêu chuẩn ISO này cung cấp ngôn ngữ kỹ thuật chung và cơ sở hợp tác giữa các quốc gia và ngành khác nhau trong ngành công-ten-nơ vận chuyển, đồng thời giúp đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và an toàn trong công-ten-nơ cũng như việc sử dụng chúng

Tags: , , , ,