CSC và tầm quan trọng trong ngành vận tải

  • CSC là gì?

“CSC” là viết tắt của “Convention for Safe Containers” là một công ước quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn an toàn cho việc thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, kiểm tra, phê duyệt và bảo trì các container vận chuyển được sử dụng trong vận tải quốc tế. CSC được điều hành bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh hàng hải.

Công ước cũng yêu cầu các container phải được kiểm tra định kỳ và gắn biển CSC nếu container đạt tiêu chuẩn.

Tấm biển CSC gắn trên cửa trái container

Để biết thêm về tổ chức IMO vui lòng xem tại đây: IMO

  • Biển CSC là gì?

Tấm biển CSC là một tấm kim loại được gắn vào container để cho biết rằng container đó đã vượt qua cuộc kiểm tra an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn do CSC thiết lập, cùng với một số thông tin liên quan của container đó.

Biển CSC cung cấp một số thông tin của container như sau:

  1. Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
  2. Ngày sản xuất.
  3. Trọng lượng.
  4. Thể tích tối đa.
  5. Ngày hết hạn của chứng chỉ CSC.

Các thông tin chi tiết về container được thể hiện trên tấm biển CSC

Biển CSC là một tính năng an toàn quan trọng đối với container, vì nó cung cấp bằng chứng rằng container đã được kiểm tra và phê duyệt để vận chuyển hàng hóa quốc tế. Các công ty vận chuyển và các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng dựa vào tấm CSC để xác định sự phù hợp của container khi vận chuyển hàng hóa và để đảm bảo rằng container đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn do IMO thiết lập.

Biển CSC phải được gia hạn 30 tháng một lần hoặc khi có những sửa đổi lớn.

Việc có một tấm CSC trên container vận chuyển cũng rất quan trọng cho mục đích bảo hiểm, vì nó bảo vệ hàng hóa khỏi những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. Nếu không có biển CSC, một container có thể không đủ điều kiện để được bảo hiểm và chủ container có thể phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

  • Vai trò quan trọng trong ngành vận tải?

Khi sử dụng container để vận chuyển hàng hoá quốc tế hoặc xuất khẩu, các cá nhân và chủ doanh nghiệp có hai lựa chọn: thuê container từ hãng vận tải hoặc mua container. Container thuê thường được gọi là container thuộc sở hữu của hãng vận chuyển, viết tắt: COC (Carrier-Owner Container). Container đã mua được gọi là container thuộc sở hữu của người gửi hàng, viết tắt: SOC (Shipper-Owner Container).

Mua container là một lựa chọn ngày càng phổ biến, vì nó cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với chuỗi cung ứng của chính họ. Tuy nhiên, để container đủ điều kiện chạy hành trình quốc tế thì container phải đáp ứng tiêu chuẩn CSC và được gắn biển CSC.

Container là một thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu và CSC giúp đảm bảo an toàn và an ninh cho việc vận chuyển hàng hóa. Các tiêu chuẩn của CSC giúp giảm rủi ro tai nạn và hư hỏng trong quá trình vận chuyển, đồng thời đảm bảo rằng các container vận chuyển phù hợp với mục đích sử dụng.

Tags: , ,