Hãng tàu ONE khai trương tuyến mới giữa Singapore và Myanmar

Ocean Network Express (ONE) đã giới thiệu một tuyến mới từ Singapore đến Yangon, Myanmar (SMM), củng cố mạng lưới của công ty trong khu vực.

ONE cho biết dịch vụ mới này SMM sẽ hợp nhất các dịch vụ YGX và TMM hiện có và sẽ cung cấp hai lần bảo hiểm hàng tuần từ Singapore đến Yangon.

Bằng cách này, ONE lưu ý rằng họ sẽ cung cấp cho khách hàng của mình các kết nối để nhập và xuất khẩu Yangon thông qua các trung tâm trung chuyển của họ ở Singapore để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Vòng xoay cảng của tuyến hàng tuần là Singapore – Yangon(MIP) – Singapore – Yangon (AWPT) – Singapore

Chuyến đi đầu tiên dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 từ Singapore.

Tags: